Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] รับแล้ว
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] รับแล้ว
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] รับแล้ว
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] รับแล้ว
27061: แบบฟอร์มรายงารควบคุมภายใน ปค4 ปค5[การเงิน::11 พ.ย. 62] รับแล้ว
27060: แบบฟอร์มรายละเอียด 107 ตัวชี้วัดปี2563[แผนงาน::01 พ.ย. 62] รับแล้ว
27059: เล่มรายละเอียด107ตัวชี้วัด2561 [แผนงาน::01 พ.ย. 62] รับแล้ว
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] รับแล้ว
27051: แบบฟอร์มHousemodel_ KPI RanKing[แผนงาน::09 ต.ค. 62] รับแล้ว
27048: แบบฟอร์มแผน)ฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] รับแล้ว
27045: แบบฟอร์มแผนเผชิญเหตุ(IAP) อุทกภัย[ควบคุมโรค::11 ก.ย. 62] รับแล้ว
27044: ตัวอย่างไฟล์รีทีชจากเขต10[แผนงาน::30 ส.ค. 62] รับแล้ว
27040: แบบระดมสมองปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ[นิติกร::17 ส.ค. 62] รับแล้ว
27039: แบบสำรวจ กม ป้องกันกระทำผิดวินัย[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27038: เกณฑ์คัด ต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมห62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27037: แบบฟอร์มต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมุก62ส่ง19สค62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] รับแล้ว
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] รับแล้ว
27033: สสอ.คำชะอี ขอส่งไฟล์ข้อมูล ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง รพ.สต. [::15 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] ยังไม่รับ
27030: ข้อมูล จปฐ ตกเกณฑ์ปี 2561 ใช้แก้จนแบบชี้เป้า[แผนงาน::30 พ.ค. 62] รับแล้ว
27028: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 รพ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] รับแล้ว
27027: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 สสจ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] รับแล้ว
27026: ไฟล์เอกสารสรุปรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] รับแล้ว
27025: slide ประชุมเตรียมรับกาารตรวจราชการ รอบ2ปี62 มุกดาหาร 23พค62[แผนงาน::21 พ.ค. 62] รับแล้ว
27024: เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่2 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] รับแล้ว
27022: เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน[นิติกร::22 เม.ย. 62] รับแล้ว
27020: รายละเอียดตัวชี้วัด20ปีกสธ ปรับครั้งที่ 2 ณ 26มีนาคม2562[แผนงาน::28 มี.ค. 62] รับแล้ว
27018: แบบฟอร์มสรุปผลประเมิน KPI RanKing[แผนงาน::21 มี.ค. 62] รับแล้ว
27017: รูปเล่มRanking2562[แผนงาน::21 มี.ค. 62] รับแล้ว
27016: ข้อมูลรถยนต์ราชการสสอ.คำชะอี ให้พี่เสรี[สสอ.คำชะอี::25 ก.พ. 62] รับแล้ว
27015: สำรวจผู้ประสงค์เข้าเรียน โครงการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
27013: เชิญบุคลากรเข้าประชุมฯวิจัย สสจ.มห 20-21 ก.พ.62[พัฒนาบุคลากร::18 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
27011: แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดปี2562[แผนงาน::11 ม.ค. 62] รับแล้ว
26996: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] รับแล้ว
26995: เอกสารประกอบการประชุม PMQA 25ธค61 ชุดที่ 2[แผนงาน::02 ม.ค. 62] รับแล้ว
26994: เอกสารประกอบการประชุม PMQA 25ธค61 ชุดที่1[แผนงาน::02 ม.ค. 62] รับแล้ว
26993: ปฏิทินส่งรายงานITAสสจ มุก ปีงบ62และตารางมอบภารกิจ[นิติกร::29 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26992: เอกสารประชุม 25ธค61 การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::26 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26991: เอกสารการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::25 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26989: คู่มือประเมินITAโดย ศปท สธ ปีงบ62และแบบEBITปี62[นิติกร::12 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26988: การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::12 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26987: ความก้าวหน้าสร้างที่พักขยะติดเชื้อ[สสอ.คำชะอี::28 พ.ย. 61] รับแล้ว
26974: แนวทางการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] รับแล้ว
26973: แนวทางการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26972: คู่มือการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26969: ให้ทุกกลุ่มงาน_ทบทวนผลงานจังหวัด_ตัวชี้วัดกระทรวง2562[แผนงาน::24 ต.ค. 61] รับแล้ว
26963: ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 แก้ไข[สสอ.คำชะอี::02 ต.ค. 61] รับแล้ว
26962: ไฟล์คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุปี61 สสอคำชะอี[สสอ.คำชะอี::01 ต.ค. 61] รับแล้ว
26946: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26945: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26943: ส่งรายงานสำรวจข้อมูลต่างด้าวดอนตาล[สสอ.ดอนตาล::11 ส.ค. 61] รับแล้ว
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] รับแล้ว
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] รับแล้ว
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] รับแล้ว
26937: ส่งเอกสารงานอสม(งานพัฒนาคุณภาพ)[สสอ.ดอนตาล::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26934: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2561 ให้น้องต้นไม้ รพ.มุกดาหารครับ[สสอ.เมือง::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26929: สสอ.คำชะอีส่งรง.ผลประเมินตลาดประชารัฐ เดือนมิ.ย.61[สสอ.คำชะอี::15 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26927: ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน ให้คุณนายศรายุทธิ์ ทองเฟือง [รพ.ดอนตาล::04 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26926: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน2561 ให้เภสัชแก้วครับ[สสอ.เมือง::31 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26922: ส่งแผนรพ.สต.ติดดาวอำเภอดอนตาล(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::30 พ.ค. 61] รับแล้ว
26920: ส่งข้อมูลผอ.รพ.สต.(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::24 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] รับแล้ว
26918: ส่งแบบตอบรับอบรมประเมินความเสี่ยง23-24พค[สสอ.ดอนตาล::21 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26917: แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงฯ[รพ.หว้านใหญ่::18 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] รับแล้ว
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26910: ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ พอสว อ คำชะอี (ให้พี่หมวยค่ะ[สสอ.คำชะอี::08 พ.ค. 61] รับแล้ว
26909: แบบฟอร์มเอกสารรายงาน ตก.3 ตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 61[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26908: ไฟล์เอกสารเดิมรับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 61 มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26907: แบบร่างทำ PPT ตรวจราชการรอบ2มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26906: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการสรุปรวมประเด็นตรวจราชการ[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26905: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการรายตัวชี้วัด[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26904: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม2561 ให้เภสัชแแก้วครับ[สสอ.เมือง::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26902: รายงานขยะ 3Rs เดือนเมษายน 2561 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26900: ส่งผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2561[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26898: test[แผนงาน::30 เม.ย. 61] รับแล้ว
26891: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2561[สสอ.เมือง::26 มี.ค. 61] รับแล้ว
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] รับแล้ว
26889: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26888: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26887: เกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท./รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26886: ITAแบบฟอร์ม ส่งจังหวัด สำหรับ สสจ[นิติกร::23 มี.ค. 61] รับแล้ว
26885: ITAแบบฟอร์ม ส่ง ศปท สธ สำหรับ สสจ รพท รพช สสอ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26883: ไฟล์เกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ใน รพ.สต.[ส่งเสริมสุขภาพ::22 มี.ค. 61] รับแล้ว
26879: แบบฟอร์มใบขอย้าย[บุคลากร::06 มี.ค. 61] รับแล้ว
26878: ดอนตาลส่งสรุปรายงาน อสม๐๑เดือนตค๖๐-มค๖๑(งานพัฒนาคุณภาพ)[สสอ.ดอนตาล::06 มี.ค. 61] ยังไม่รับ