Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26937: ส่งเอกสารงานอสม(งานพัฒนาคุณภาพ)[สสอ.ดอนตาล::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26934: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2561 ให้น้องต้นไม้ รพ.มุกดาหารครับ[สสอ.เมือง::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26929: สสอ.คำชะอีส่งรง.ผลประเมินตลาดประชารัฐ เดือนมิ.ย.61[สสอ.คำชะอี::15 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26927: ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน ให้คุณนายศรายุทธิ์ ทองเฟือง [รพ.ดอนตาล::04 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26926: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน2561 ให้เภสัชแก้วครับ[สสอ.เมือง::31 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26922: ส่งแผนรพ.สต.ติดดาวอำเภอดอนตาล(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::30 พ.ค. 61] รับแล้ว
26920: ส่งข้อมูลผอ.รพ.สต.(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::24 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] รับแล้ว
26918: ส่งแบบตอบรับอบรมประเมินความเสี่ยง23-24พค[สสอ.ดอนตาล::21 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26917: แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงฯ[รพ.หว้านใหญ่::18 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] รับแล้ว
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26910: ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ พอสว อ คำชะอี (ให้พี่หมวยค่ะ[สสอ.คำชะอี::08 พ.ค. 61] รับแล้ว
26909: แบบฟอร์มเอกสารรายงาน ตก.3 ตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 61[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26908: ไฟล์เอกสารเดิมรับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 61 มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26907: แบบร่างทำ PPT ตรวจราชการรอบ2มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26906: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการสรุปรวมประเด็นตรวจราชการ[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26905: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการรายตัวชี้วัด[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26904: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม2561 ให้เภสัชแแก้วครับ[สสอ.เมือง::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26902: รายงานขยะ 3Rs เดือนเมษายน 2561 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26900: ส่งผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2561[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26898: test[แผนงาน::30 เม.ย. 61] รับแล้ว
26891: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2561[สสอ.เมือง::26 มี.ค. 61] รับแล้ว
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26889: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26888: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26887: เกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท./รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26886: ITAแบบฟอร์ม ส่งจังหวัด สำหรับ สสจ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26885: ITAแบบฟอร์ม ส่ง ศปท สธ สำหรับ สสจ รพท รพช สสอ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26883: ไฟล์เกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ใน รพ.สต.[ส่งเสริมสุขภาพ::22 มี.ค. 61] รับแล้ว
26879: แบบฟอร์มใบขอย้าย[บุคลากร::06 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26878: ดอนตาลส่งสรุปรายงาน อสม๐๑เดือนตค๖๐-มค๖๑(งานพัฒนาคุณภาพ)[สสอ.ดอนตาล::06 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] รับแล้ว
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26873: แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ITAปี61 ส่งจังหวัด[นิติกร::16 ก.พ. 61] รับแล้ว
26869: ดอนตาลขอเพิ่มบุคคลใช้สิทธิ์โปรแกรมCPP(งานประกันสุขภาพ)[สสอ.ดอนตาล::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] รับแล้ว
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] รับแล้ว
26863: รายงานขยะ 3Rs เดือนธันวาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::24 ม.ค. 61] รับแล้ว
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26854: แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ITAปี61 ส่งจังหวัด[นิติกร::19 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26850: แบบฟอร์ม ITAส่งจังหวัดปี61ส่งแจงพัสดุ เป้ คบส[นิติกร::15 ม.ค. 61] รับแล้ว
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] รับแล้ว
26839: usernameและpasswordโปรแกรมNEHIS[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::14 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26837: ข้อมูลเจ้าพนักงานรังสีโรงพยาบาลดงหลวง[รพ.ดงหลวง::28 พ.ย. 60] รับแล้ว
26836: หนังสือที่ วท0404/ (ส่งงานนิติการ)[รพ.หว้านใหญ่::28 พ.ย. 60] รับแล้ว
26834: โอนหน่วยบย่อย พย 60[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26833: 112561[การเงิน::24 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26832: ใบแสดงความจำนงขอเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ[บุคลากร::23 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26831: ข้อมูล หน่วยบริการ ในจังหวัดมุกดาหาร (ให้งานประกัน)[แผนงาน::22 พ.ย. 60] รับแล้ว
26830: รายงานขยะ 3Rs เดือนตุลาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::16 พ.ย. 60] รับแล้ว
26829: กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสสิทธิ์การยืนยันข้อมูลค่าป่วยการ อสม.[พัฒนาบุคลากร::10 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26827: เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพเขต10[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::07 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26824: แบบประเมินจุกแจกอาหารและเครื่องดื่มและส้วมสาธารณะ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::25 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26823: โอนหน่วยบย่อย ตค 60[การเงิน::24 ต.ค. 60] รับแล้ว
26819: ส่งตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้คุณบานบุรี[ส่งเสริมสุขภาพ::11 ต.ค. 60] รับแล้ว
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] รับแล้ว
26816: รายงานขยะ 3Rs เดือนกันยายน 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::04 ต.ค. 60] รับแล้ว
26813: โอนหน่วยย่อย กย60[การเงิน::25 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26803: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว.บ้านหนองบัว ฝากให้น้องกวาง[ส่งเสริมสุขภาพ::07 ก.ย. 60] รับแล้ว
26801: ดอนตาลส่งรายงานอาชีวอนามัย(งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)[สสอ.ดอนตาล::25 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26800: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2560[การเงิน::24 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26798: ส่งแนวทางเตรียมจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.บ้านกกไฮ ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::17 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26797: ส่งคำกล่าวรายงาน พอสว อำเภอดงหลวง[สสอ.ดงหลวง::10 ส.ค. 60] รับแล้ว
26792: รายงานขยะ 3Rs เดือนกรกฎาคม2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::02 ส.ค. 60] รับแล้ว
26791: ดอนตาลส่งรายชื่อบุคคลอบรมทดแทน อสม.(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::02 ส.ค. 60] รับแล้ว
26790: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. บ้านบาก ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26789: ส่งไฟลิติดตามผู้ป่วย พอ.สว.เดือน พค.60 ให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26786: รายงานค่าตอบแทน ฉ11 สสอ.เมือง(คุณประภัสสร)[สสอ.เมือง::26 ก.ค. 60] รับแล้ว
26782: โอนหน่วยบย่อย กค 60[การเงิน::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26780: ส่งรายชื่อรับเข็ม พอสว คำชะอี[สสอ.คำชะอี::21 ก.ค. 60] รับแล้ว
26778: รายชื่อขอเข็ว พอสว ดงหลวง[สสอ.ดงหลวง::19 ก.ค. 60] รับแล้ว
26777: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐเดือนมิถุนายน 2560[สสอ.คำชะอี::18 ก.ค. 60] รับแล้ว
26776: รายชื่อขอพระราชทานรับเข็ม พอสว คำชะอี[สสอ.คำชะอี::17 ก.ค. 60] รับแล้ว
26775: ใบมอบฉันทะ[การเงิน::13 ก.ค. 60] รับแล้ว
26770: ส่งข้อมูลพื้นฐาน พอ.สว. ปี61 อำเภอดงหลวง ค่ะ (เพิ่มเติม)[สสอ.ดงหลวง::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26769: ส่งรายละเอียดการโอนเงินหน่วยย่อย(แก้ไขมิย60)[การเงิน::03 ก.ค. 60] ยังไม่รับ
26768: ส่งคำกล่าวรายงาน พอสว คำบก[สสอ.คำชะอี::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26767: ส่งข้อมูลพื้นฐาน พอ.สว. ปี61 อำเภอดงหลวง ค่ะ[สสอ.ดงหลวง::29 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26762: นำเสนอผลงานเจริญ[สสอ.ดอนตาล::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26761: โอนเงินหน่วยย่อย มิย 60[การเงิน::23 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26756: หนังสือราชการอบรมอังกฤษที่ จอุบล (๑๕สค-๘กย.๖๐) จาก ป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26755: หนังสือราชการเชิฐอบรมอังกฤษ วพส. จ.อุบล (๑๕ สค-๘กย.๖๐) จากป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26753: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว.บ้านเหล่าแขมทอง ฝากให้คุณมนตรีค่ะ[ส่งเสริมสุขภาพ::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว