Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] รับแล้ว
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27073: สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานตอบแบบสำรวจความคิดเห็น[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27072: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27067: เอกสารรายการสุ่มเวชระเบียน MRA Auditor ปีงบประมาณ2563[ประกันสุขภาพ::26 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] รับแล้ว
27056: ประกาศผลคัดเลือกแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27055: ส่งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27054: สรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น 2563[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27049: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27038: เกณฑ์คัด ต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมห62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27037: แบบฟอร์มต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมุก62ส่ง19สค62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] รับแล้ว
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] ยังไม่รับ
27030: ข้อมูล จปฐ ตกเกณฑ์ปี 2561 ใช้แก้จนแบบชี้เป้า[แผนงาน::30 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27028: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 รพ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27027: slide นำเสนอรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 สสจ.มห.[แผนงาน::23 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27026: ไฟล์เอกสารสรุปรับตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27025: slide ประชุมเตรียมรับกาารตรวจราชการ รอบ2ปี62 มุกดาหาร 23พค62[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27024: เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่2 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::21 พ.ค. 62] ยังไม่รับ
27022: เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน[นิติกร::22 เม.ย. 62] ยังไม่รับ
27021: รายละเอียดตัวชี้วัด20ปีกสธ ปรับครั้งที่ 2 ณ 26มีนาคม2562[แผนงาน::28 มี.ค. 62] ยังไม่รับ
27015: สำรวจผู้ประสงค์เข้าเรียน โครงการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
27013: เชิญบุคลากรเข้าประชุมฯวิจัย สสจ.มห 20-21 ก.พ.62[พัฒนาบุคลากร::18 ก.พ. 62] ยังไม่รับ
26997: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26993: ปฏิทินส่งรายงานITAสสจ มุก ปีงบ62และตารางมอบภารกิจ[นิติกร::29 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26992: เอกสารประชุม 25ธค61 การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::26 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26991: เอกสารการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::25 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26989: คู่มือประเมินITAโดย ศปท สธ ปีงบ62และแบบEBITปี62[นิติกร::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26988: การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26974: แนวทางการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26973: แนวทางการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26972: คู่มือการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26971: คู่มือการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26965: บัตรเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[บุคลากร::04 ต.ค. 61] ยังไม่รับ
26964: เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ว1738 ลว 28 กย 61)[บุคลากร::03 ต.ค. 61] ยังไม่รับ
26960: เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมคลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา[พัฒนาบุคลากร::14 ก.ย. 61] ยังไม่รับ
26946: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26945: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26939: ไฟล์ อสม.ที่ต้องดำเนินการภายใน ก.ค.-เอกสารประกอบ[พัฒนาบุคลากร::10 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] รับแล้ว
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26934: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2561 ให้น้องต้นไม้ รพ.มุกดาหารครับ[สสอ.เมือง::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26933: โอนหน่วยย่อย มิย 61[การเงิน::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26931: แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูล อสม.ในเวปกรมบัญชีกลางรองรับจ่ายแบบe-payment[พัฒนาบุคลากร::18 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26926: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน2561 ให้เภสัชแก้วครับ[สสอ.เมือง::31 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26916: รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมนักกายภาพบำบัดชุมชนคลินิคหมอครอบครัว ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::16 พ.ค. 61] รับแล้ว
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26911: อบรม ผบก รุ่น 32 ผบต รุ่น 28[พัฒนาบุคลากร::08 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26909: แบบฟอร์มเอกสารรายงาน ตก.3 ตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 61[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26908: ไฟล์เอกสารเดิมรับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 61 มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26907: แบบร่างทำ PPT ตรวจราชการรอบ2มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26906: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการสรุปรวมประเด็นตรวจราชการ[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26905: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการรายตัวชี้วัด[แผนงาน::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26904: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม2561 ให้เภสัชแแก้วครับ[สสอ.เมือง::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26903: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเป้าหมายให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2561 ครับ[สสอ.เมือง::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26896: ประชาสัมพันํ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่3/2561[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26895: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26894: ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26893: ส่งเบิกยา0361[สสอ.เมือง::03 เม.ย. 61] รับแล้ว
26892: เบิกวัสดุ0361[สสอ.เมือง::03 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26891: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2561[สสอ.เมือง::26 มี.ค. 61] รับแล้ว
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26888: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26887: เกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท./รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] รับแล้ว
26885: ITAแบบฟอร์ม ส่ง ศปท สธ สำหรับ สสจ รพท รพช สสอ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26882: แบบประเมิน รพท. รพช. มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก[ส่งเสริมสุขภาพ::15 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26875: ปชส.หลักสูตรการพัฒนาศักยภพาทางการบริหารสำหรับหัวหน้าพยาบาล[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26872: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1-2 ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::15 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26871: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26870: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] รับแล้ว
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26867: hpvรอบ2[สสอ.เมือง::05 ก.พ. 61] รับแล้ว
26866: ขอเชิญประชุม spss happinometer 6 กพ 61[พัฒนาบุคลากร::05 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26859: คำสั่ง อสม.61[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26846: ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลแพทย์ในเขตสุขภาพ[พัฒนาบุคลากร::09 ม.ค. 61] ยังไม่รับ