Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27082: โอนหน่วยย่อยกุมภาพันธ์ 2563[การเงิน::20 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27081: สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ฯ 2563[ประกันสุขภาพ::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27079: เอกสารแผนและแนวทางการตรวจราชการปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข[แผนงาน::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27078: แบบฟอร์มเอกสารและ ppt รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 63 สสจ,มุกดาหาร[แผนงาน::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27077: เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับตรวจราชการ14กพ63[แผนงาน::14 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27076: ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต./ผบก.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27075: ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27074: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก[พัฒนาบุคลากร::12 ก.พ. 63] ยังไม่รับ
27073: สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานตอบแบบสำรวจความคิดเห็น[พัฒนาบุคลากร::31 ม.ค. 63] รับแล้ว
27070: สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร [พัฒนาบุคลากร::30 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27069: โอนหน่วยย่อย มกราคม 2563[การเงิน::27 ม.ค. 63] รับแล้ว
27068: ประกาศผลการคัดเลือกสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดมุกดาหาร[พัสดุ::14 ม.ค. 63] ยังไม่รับ
27066: ใบสมัครร่วมงานเดินแบบเพื่อการกุศล งานกาชาดฯ ประจำปี 2563[ประกันสุขภาพ::26 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27065: เชิญประชุม Facilitator[พัฒนาบุคลากร::24 ธ.ค. 62] ยังไม่รับ
27064: โอนหน่วยย่อย ธค 62[การเงิน::23 ธ.ค. 62] รับแล้ว
27063: โอนหน่วยย่อย พย 62[การเงิน::25 พ.ย. 62] รับแล้ว
27062: Template ตัวชี้วัดกสธ.2563[แผนงาน::14 พ.ย. 62] ยังไม่รับ
27057: โอนหน่วยย่อย ตค 62[การเงิน::28 ต.ค. 62] รับแล้ว
27055: ส่งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] รับแล้ว
27052: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พี่เลี้ยงและสถานที่ฝึกฯวิชาชีพ[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] รับแล้ว
27050: โอนหน่วยย่อย กันยายน 62[การเงิน::24 ก.ย. 62] รับแล้ว
27049: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการปี2563[แผนงาน::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27043: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2562 (ใช้อันนี้แทนนะค่ะ ขออภัยค่ะ)[การเงิน::27 ส.ค. 62] รับแล้ว
27041: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2562[การเงิน::22 ส.ค. 62] รับแล้ว
27038: เกณฑ์คัด ต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมห62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27037: แบบฟอร์มต้นแบบ ศก พอเพียง สสจมุก62ส่ง19สค62[นิติกร::14 ส.ค. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] รับแล้ว
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27034: โอนหน่วยย่อย กรกฏาคม 2562[การเงิน::24 ก.ค. 62] รับแล้ว
27033: สสอ.คำชะอี ขอส่งไฟล์ข้อมูล ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง รพ.สต. [::15 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] ยังไม่รับ
27031: โอนหน่วยย่อย มิย 62[การเงิน::20 มิ.ย. 62] รับแล้ว
27030: ข้อมูล จปฐ ตกเกณฑ์ปี 2561 ใช้แก้จนแบบชี้เป้า[แผนงาน::30 พ.ค. 62] รับแล้ว
27029: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 62[การเงิน::24 พ.ค. 62] รับแล้ว
27023: โอนหน่วยย่อย เมษายน2562[การเงิน::23 เม.ย. 62] รับแล้ว
27022: เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน[นิติกร::22 เม.ย. 62] ยังไม่รับ
27021: รายละเอียดตัวชี้วัด20ปีกสธ ปรับครั้งที่ 2 ณ 26มีนาคม2562[แผนงาน::28 มี.ค. 62] ยังไม่รับ
27019: โอนหน่วยย่อย มีค62[การเงิน::26 มี.ค. 62] รับแล้ว
27016: ข้อมูลรถยนต์ราชการสสอ.คำชะอี ให้พี่เสรี[สสอ.คำชะอี::25 ก.พ. 62] รับแล้ว
27015: สำรวจผู้ประสงค์เข้าเรียน โครงการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์[พัฒนาบุคลากร::22 ก.พ. 62] รับแล้ว
27014: โอนหน่วยย่อย กพ62[การเงิน::22 ก.พ. 62] รับแล้ว
27013: เชิญบุคลากรเข้าประชุมฯวิจัย สสจ.มห 20-21 ก.พ.62[พัฒนาบุคลากร::18 ก.พ. 62] รับแล้ว
27012: โอนหน่วยย่อย มกราคม 62[การเงิน::28 ม.ค. 62] รับแล้ว
27007: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26995: เอกสารประกอบการประชุม PMQA 25ธค61 ชุดที่ 2[แผนงาน::02 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26994: เอกสารประกอบการประชุม PMQA 25ธค61 ชุดที่1[แผนงาน::02 ม.ค. 62] รับแล้ว
26993: ปฏิทินส่งรายงานITAสสจ มุก ปีงบ62และตารางมอบภารกิจ[นิติกร::29 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26992: เอกสารประชุม 25ธค61 การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::26 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26991: เอกสารการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::25 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26990: โอนหน่วยย่อย ธค 61[การเงิน::20 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26989: คู่มือประเมินITAโดย ศปท สธ ปีงบ62และแบบEBITปี62[นิติกร::12 ธ.ค. 61] ยังไม่รับ
26988: การเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่1 ปี62 จ.มุกดาหาร[แผนงาน::12 ธ.ค. 61] รับแล้ว
26987: ความก้าวหน้าสร้างที่พักขยะติดเชื้อ[สสอ.คำชะอี::28 พ.ย. 61] รับแล้ว
26986: โอนหน่วยย่อย พย 61[การเงิน::27 พ.ย. 61] รับแล้ว
26983: เพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ 1 ต.ค.2561[บุคลากร::20 พ.ย. 61] รับแล้ว
26974: แนวทางการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] รับแล้ว
26973: แนวทางการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26972: คู่มือการบันทึกข้อมูล Happinometer[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26971: คู่มือการบันทึกข้อมูล HPI[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 61] ยังไม่รับ
26970: ม.เกษตรฯ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกปฎิบัติ นศ.[พัฒนาบุคลากร::29 ต.ค. 61] รับแล้ว
26968: โอนหน่วยย่อย ตค 61[การเงิน::19 ต.ค. 61] รับแล้ว
26967: แบบสำรวจข้อมูลการบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[บุคลากร::18 ต.ค. 61] รับแล้ว
26966: บัตรเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก (พกส)[บุคลากร::04 ต.ค. 61] รับแล้ว
26965: บัตรเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[บุคลากร::04 ต.ค. 61] รับแล้ว
26964: เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ว1738 ลว 28 กย 61)[บุคลากร::03 ต.ค. 61] รับแล้ว
26963: ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 แก้ไข[สสอ.คำชะอี::02 ต.ค. 61] รับแล้ว
26962: ไฟล์คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุปี61 สสอคำชะอี[สสอ.คำชะอี::01 ต.ค. 61] รับแล้ว
26961: โอนหน่วยย่อย กันยายน 61[การเงิน::24 ก.ย. 61] รับแล้ว
26957: การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สิ่งที่ส่งมาด้วย)[บุคลากร::13 ก.ย. 61] รับแล้ว
26947: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2561[การเงิน::27 ส.ค. 61] รับแล้ว
26946: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26945: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26942: โอนหน่วยย่อย กรกฏาคม 2561[การเงิน::25 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26939: ไฟล์ อสม.ที่ต้องดำเนินการภายใน ก.ค.-เอกสารประกอบ[พัฒนาบุคลากร::10 ก.ค. 61] รับแล้ว
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26933: โอนหน่วยย่อย มิย 61[การเงิน::26 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26932: แบบฟอร์มสำรวจความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสสอคำชะอี (คุณชัยรัตน์)[พัสดุ::20 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26931: แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูล อสม.ในเวปกรมบัญชีกลางรองรับจ่ายแบบe-payment[พัฒนาบุคลากร::18 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26930: สสอ.คำชะอีส่งรง.ผลประเมินตลาดประชารัฐ เดือนมิ.ย.61[สสอ.คำชะอี::15 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26928: แบบฟอร์มสำรวจความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการรพสตหนองหญ้าหล้อง(คุณชัยรัตน์สสอคำช[พัสดุ::07 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26921: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 2561[การเงิน::25 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] รับแล้ว
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] รับแล้ว
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26911: อบรม ผบก รุ่น 32 ผบต รุ่น 28[พัฒนาบุคลากร::08 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26902: รายงานขยะ 3Rs เดือนเมษายน 2561 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26900: ส่งผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2561[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26896: ประชาสัมพันํ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่3/2561[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26895: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26894: ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] รับแล้ว