Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2559
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6743 พยาบาลจักษุ [ ส่งเสริมสุขภาพ 20 ต.ค. 59 ] 2
6742 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุริตา คณาดี) [ บุคลากร 19 ต.ค. 59 ] 10
6741 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปีงบ59 [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6740 ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 5
6739 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์2รายการ โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6738 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6737 แบบสรุป MCATT SAD รายงานทุกวัน , ปัญหาน้ำท่วมถ้ามีก็รายงานแต่แยกชุดด้วย [ ยาเสพติด 14 ต.ค. 59 ] 5
6735 ราคากลางตึกพิเศษ 16 เตียง โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 13 ต.ค. 59 ] 3
6733 ขอความร่วมมือสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ 13 ต.ค. 59 ] 7
6732 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ สสจ.มุกดาหาร [ พัสดุ 12 ต.ค. 59 ] 14
ดูข่าวเก่า
6734 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ต.ค. 59 ] 5
6726 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 11 ต.ค. 59 ] 14
6718 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 59 ] 14
6702 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [ รพ.คำชะอี 30 ก.ย. 59 ] 13
6681 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.ดงหลวง 06 ก.ย. 59 ] 7
6677 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.ดงหลวง 31 ส.ค. 59 ] 17
6672 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ 3 [ รพ.หว้านใหญ่ 26 ส.ค. 59 ] 25
6661 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ รพ.ดอนตาล 15 ส.ค. 59 ] 25
6660 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ รพ.ดอนตาล 15 ส.ค. 59 ] 12
6656 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 04 ส.ค. 59 ] 16
ดูข่าวเก่า
6646 ส่งใบประกาศการเลือกตั้งกรรมการแพทย์สภา [ พัฒนาบุคลากร 02 ส.ค. 59 ] 10
6629 ขอความอนุเคราะห์นำเสนอผลงานวิชาการเด่น ณ ม.เกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๑ [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.ค. 59 ] 5
6602 สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 18
6601 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 19
6600 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 15
6599 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น สมัครร่วมโครงการประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 3
6598 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์เข้าประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 13
6597 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 10
6596 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 12
6595 กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 09 มิ.ย. 59 ] 14
ดูข่าวเก่า
6742 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุริตา คณาดี) [ บุคลากร 19 ต.ค. 59 ] 10
6713 ความคืบหน้าส่งผลงานวิชาการประเมินเลื่อนระดับ [ บุคลากร 06 ต.ค. 59 ] 22
6704 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.ปนัดดา) [ บุคลากร 04 ต.ค. 59 ] 12
6701 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.อภิรักษ์) [ บุคลากร 29 ก.ย. 59 ] 33
6700 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ดารณี บุรัตน์) [ บุคลากร 29 ก.ย. 59 ] 26
6690 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) [ บุคลากร 26 ก.ย. 59 ] 25
6689 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ภก.เอกพล) [ บุคลากร 16 ก.ย. 59 ] 10
6680 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ทิพวัลย์ บุรัตน์) [ บุคลากร 06 ก.ย. 59 ] 13
6671 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน พกส. [ บุคลากร 24 ส.ค. 59 ] 12
6653 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (สุทธา) [ บุคลากร 03 ส.ค. 59 ] 26
ดูข่าวเก่า
6741 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปีงบ59 [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6740 ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 5
6739 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์2รายการ โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6738 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ 17 ต.ค. 59 ] 7
6735 ราคากลางตึกพิเศษ 16 เตียง โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 13 ต.ค. 59 ] 3
6732 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ สสจ.มุกดาหาร [ พัสดุ 12 ต.ค. 59 ] 14
6730 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ [ พัสดุ 12 ต.ค. 59 ] 13
6729 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 [ พัสดุ 11 ต.ค. 59 ] 4
6728 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ พัสดุ 11 ต.ค. 59 ] 12
6725 ประกาศสอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการรพ.คำชะอี [ พัสดุ 11 ต.ค. 59 ] 11
ดูข่าวเก่า
6714 coverage09_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ต.ค. 59 ] 20
6683 คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 59 ] 3
6682 coverage08_59 [ ประกันสุขภาพ 07 ก.ย. 59 ] 14
6657 coverage07_59 [ ประกันสุขภาพ 08 ส.ค. 59 ] 25
6638 coverage06_59 [ ประกันสุขภาพ 13 ก.ค. 59 ] 4
6581 coverage05_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มิ.ย. 59 ] 15
6559 คู่มือประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ แบบฟอร์ม [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ค. 59 ] 12
6546 Coverage04_59 [ ประกันสุขภาพ 10 พ.ค. 59 ] 16
6528 coverage03_59 [ ประกันสุขภาพ 12 เม.ย. 59 ] 28
6504 coverage02_59 [ ประกันสุขภาพ 08 มี.ค. 59 ] 27
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ตุลาคม2559 >>
พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
  ห้องประชุม วันปิยมหาราช

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8517
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 4181
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3399
สสอ.ดอนตาล มี 13368
สสอ.ดงหลวง มี 3508
สสอ.คำชะอี มี 4183
สสอ.หนองสูง มี 3418
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3772
รพ.มุกดาหาร มี 3210
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3446
รพ.ดอนตาล มี 4217
รพ.ดงหลวง มี 3372
รพ.คำชะอี มี 4561
รพ.หว้านใหญ่ มี 3393
รพ.หนองสูง มี 3393
รพ.มุกอินเตอร์ มี 464
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 262