Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง

รพ.นิคมคำสร้อย
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6468 ประกาศรับสมัครผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอ (สาธารณสุขอำเภอคำชะอี) [ บุคลากร 08 ก.พ. 59 ] 19
6467 ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้พยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ 08 ก.พ. 59 ] 4
6465 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ นพ.สสจ.มุกดาหาร [ บุคลากร 05 ก.พ. 59 ] 49
6464 HA national forum [ ส่งเสริมสุขภาพ 05 ก.พ. 59 ] 6
6463 สมคมโรคระบบหายใจจัดวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ก.พ. 59 ] 12
6462 หลักสูตรสาขาจัดการพยาบาล [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ก.พ. 59 ] 11
6461 การขอพระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ [ บุคลากร 02 ก.พ. 59 ] 6
6460 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอาย [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 ม.ค. 59 ] 17
6459 อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 ม.ค. 59 ] 21
6458 ขอเชิญประชุม "เปลีี่ยนผ่านความคิดกับจิตบริการด้วยใจสู่ความสุขในการทำงาน" [ ส่งเสริมสุขภาพ 28 ม.ค. 59 ] 13
ดูข่าวเก่า
6397 โรงพยาบาลดงหลวงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.ดงหลวง 11 ธ.ค. 58 ] 15
6382 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 13 พ.ย. 58 ] 12
6380 ประกาศรับสมัครคนสวน [ รพ.หว้านใหญ่ 13 พ.ย. 58 ] 6
6376 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 58 ] 3
6346 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย [ รพ.คำชะอี 07 ต.ค. 58 ] 18
6334 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ รพ.คำชะอี 01 ต.ค. 58 ] 16
6317 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ปอนด์ [ รพ.คำชะอี 23 ก.ย. 58 ] 8
6316 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ [ รพ.คำชะอี 22 ก.ย. 58 ] 21
6311 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.คำชะอี 17 ก.ย. 58 ] 28
6306 [ รพ.คำชะอี 09 ก.ย. 58 ] 29
ดูข่าวเก่า
6466 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด [ พัฒนาบุคลากร 05 ก.พ. 59 ] 8
6453 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 12
6452 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 32
6451 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง twentyh-Century Endodontics [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 19
6450 ขอเชิญเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมอายุรกรรมระยะสั้น [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 1
6449 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ ๓ [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 8
6448 ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 5
6447 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต [ พัฒนาบุคลากร 22 ม.ค. 59 ] 12
6409 สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค รพจุฬาลงกรณ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 18 ธ.ค. 58 ] 16
6392 แนะนำหลักสูตรการอบรมการแพทย์แผนไทย [ พัฒนาบุคลากร 03 ธ.ค. 58 ] 10
ดูข่าวเก่า
6468 ประกาศรับสมัครผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอ (สาธารณสุขอำเภอคำชะอี) [ บุคลากร 08 ก.พ. 59 ] 19
6465 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ นพ.สสจ.มุกดาหาร [ บุคลากร 05 ก.พ. 59 ] 49
6461 การขอพระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ [ บุคลากร 02 ก.พ. 59 ] 6
6456 รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ (ข้อเขียนฯ ) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด [ บุคลากร 28 ม.ค. 59 ] 52
6454 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ [ บุคลากร 25 ม.ค. 59 ] 21
6442 ความคืบหน้าส่งผลงาน อวช.เพื่อเลื่อนระดับ ณ 18 มกราคม 2559 [ บุคลากร 18 ม.ค. 59 ] 25
6441 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด [ บุคลากร 14 ม.ค. 59 ] 26
6439 ประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม [ บุคลากร 14 ม.ค. 59 ] 12
6428 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ชลธิชา นิลภา) [ บุคลากร 05 ม.ค. 59 ] 7
6427 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (จันจิลา รองไชย) [ บุคลากร 05 ม.ค. 59 ] 11
ดูข่าวเก่า
6387 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 23 พ.ย. 58 ] 13
6384 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง [ พัสดุ 19 พ.ย. 58 ] 23
6372 โรงพยาบาลหนองสูงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 04 พ.ย. 58 ] 12
6365 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ตึกคนไข้นอก (OPD)โรงพยาบาลดอนตาล [ พัสดุ 20 ต.ค. 58 ] 18
6364 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร [ พัสดุ 20 ต.ค. 58 ] 22
6356 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพสต หนองหญ้าปล้อง อ คำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 24
6355 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สสอคำชะอี [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 15
6354 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพหนองสูง [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 12
6353 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพดงหลวง [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 24
6352 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ [ พัสดุ 13 ต.ค. 58 ] 24
ดูข่าวเก่า
6430 coverage12_58 [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 59 ] 16
6395 coverage11_58 [ ประกันสุขภาพ 08 ธ.ค. 58 ] 27
6378 coverage10_58 [ ประกันสุขภาพ 11 พ.ย. 58 ] 19
6358 ส่ง Planfin59 [ ประกันสุขภาพ 14 ต.ค. 58 ] 27
6347 coverage09_58 [ ประกันสุขภาพ 08 ต.ค. 58 ] 3
6307 ประกาศรับสมัครผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ [ ประกันสุขภาพ 15 ก.ย. 58 ] 23
6304 Coverage08_2558 [ ประกันสุขภาพ 08 ก.ย. 58 ] 24
6254 Coverage07_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 ส.ค. 58 ] 28
6208 Coverage06_2558 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ค. 58 ] 45
6182 Coverage05_2558 [ ประกันสุขภาพ 10 มิ.ย. 58 ] 773
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< กุมภาพันธ์2559 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
 
  ห้องประชุม ชี้แจ้งการดำเนินงาน คบส ระดับอำเภอ
ห้องประชุม 1 ประชุม เภสัชกร ระดับอำเภอ
ห้องประชุม 1 ประชุมชี้แจ้งงาน คบส ระดับอำเภอ
ห้องประชุม 1 ประชุมชี้แจ้งงาน คบส ระดับอำเภอ
ห้องประชุม 1 ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๔๐ คน
ห้องประชุม 3 ประชุมการบันทึกข้อมูล RIHIS
ห้องประชุม 4 ตรวจสอบข้อมูลการจัดคนลงตามโคลงสร้างหน่วยงาน

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 8211
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3996
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 3219
สสอ.ดอนตาล มี 13170
สสอ.ดงหลวง มี 3331
สสอ.คำชะอี มี 4004
สสอ.หนองสูง มี 3243
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3571
รพ.มุกดาหาร มี 3049
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3273
รพ.ดอนตาล มี 4041
รพ.ดงหลวง มี 3202
รพ.คำชะอี มี 4370
รพ.หว้านใหญ่ มี 3230
รพ.หนองสูง มี 3230
รพ.มุกอินเตอร์ มี 451
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 256