Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6105 ขอเชิญคณะทำงานเตรีมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณ [ ส่งเสริมสุขภาพ 25 เม.ย. 58 ] 5
6104 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ [ พัสดุ 23 เม.ย. 58 ] 20
6103 ฟอร์มรายชื่อเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 23 เม.ย. 58 ] 29
6102 สมาคมโภชนาการ ฯ ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ [ 22 เม.ย. 58 ] 21
6101 มมส.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [ 22 เม.ย. 58 ] 31
6090 เชิญอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ ส่งเสริมสุขภาพ 17 เม.ย. 58 ] 53
6089 อบรมเวชเพชรบุนร [ ส่งเสริมสุขภาพ 16 เม.ย. 58 ] 58
6087 ขอเชิญออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ [ ส่งเสริมสุขภาพ 09 เม.ย. 58 ] 82
6086 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 09 เม.ย. 58 ] 74
6085 เชิญประชุมย้าย [ บุคลากร 07 เม.ย. 58 ] 101
ดูข่าวเก่า
6091 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 17 เม.ย. 58 ] 40
6070 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.คำชะอี 26 มี.ค. 58 ] 86
6008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 23
6007 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 22
5992 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(ฉบับแก้ไข) [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 20
5991 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 16
5981 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 02 ก.พ. 58 ] 100
5938 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 20 ม.ค. 58 ] 36
5933 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ม.ค. 58 ] 8
5873 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 37
ดูข่าวเก่า
6100 ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 40
6099 ม.สงขลาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 37
6098 วพบ.สุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 35
6097 ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 33
6096 วพบ.สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 33
6095 สำนักวิชาการ สธ. ปชส.สมัครและส่งผลงานประกวดรางวัลผลงาน R2R ครั้งที่ 8 [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 32
6094 วพบ.เพชรบุรี รับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2558 [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 32
6093 สป.สธ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยกระทรวงฯ [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 32
6092 บริษัท เอช อาร์ ทีมเวิร์ค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Facilitator [ พัฒนาบุคลากร 20 เม.ย. 58 ] 34
6076 ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการจัดค่ายบัณฑิตศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 104
ดูข่าวเก่า
6085 เชิญประชุมย้าย [ บุคลากร 07 เม.ย. 58 ] 101
6040 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา [ บุคลากร 23 มี.ค. 58 ] 57
6039 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) [ บุคลากร 20 มี.ค. 58 ] 34
6037 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 [ บุคลากร 19 มี.ค. 58 ] 12
6013 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 09 มี.ค. 58 ] 75
5986 รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล [ บุคลากร 09 ก.พ. 58 ] 50
5983 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [ บุคลากร 03 ก.พ. 58 ] 97
5946 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (หทัยชนก) [ บุคลากร 26 ม.ค. 58 ] 86
5940 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) [ บุคลากร 22 ม.ค. 58 ] 4
5911 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภักดี) [ บุคลากร 07 ม.ค. 58 ] 179
ดูข่าวเก่า
6104 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ [ พัสดุ 23 เม.ย. 58 ] 20
6083 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ [ พัสดุ 03 เม.ย. 58 ] 8
6079 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ พัสดุ 31 มี.ค. 58 ] 16
5979 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 [ พัสดุ 02 ก.พ. 58 ] 6
5898 ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ 44 เครื่่อง [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 5
5897 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 26
5889 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.ดงหลวง [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 19
5888 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านบางทราย [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 22
5887 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 5-6 รพ.สต.หนองหล่ม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 88
5886 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.นาอุดม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 44
ดูข่าวเก่า
6088 Coverage03_2558 [ ประกันสุขภาพ 16 เม.ย. 58 ] 59
6014 Coverage02_58 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 58 ] 14
5995 หนังสือเชิญประชุมรับฟังคิดเห็นทั่วไปฯ ๒๐กพ.๕๘ ณอุบลฯ [ ประกันสุขภาพ 17 ก.พ. 58 ] 62
5990 รายชื่อไปราชการ จ.แม่ฮ่องสอน [ ประกันสุขภาพ 10 ก.พ. 58 ] 29
5985 วารสารก้าวใหม่7th PD First Policy เ พื่ อ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 9
5984 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯผู้ให้บริการและผู้รับบริการ๕๗ [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 118
5908 วารสารก้าวใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาฯ" [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 58 ] 71
5868 สไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2558 [ ประกันสุขภาพ 17 ธ.ค. 57 ] 60
5847 คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ ประกันสุขภาพ 26 พ.ย. 57 ] 127
5835 Coverage11_57 [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 34
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< เมษายน2558 >>
พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
  ห้องประชุม 1 ประชุม Core Team DHS และ FCT จ.มุกดาหาร

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7752
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3724
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2979
สสอ.ดอนตาล มี 12858
สสอ.ดงหลวง มี 3087
สสอ.คำชะอี มี 3732
สสอ.หนองสูง มี 3004
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3326
รพ.มุกดาหาร มี 2815
รพ.นิคมคำสร้อย มี 3006
รพ.ดอนตาล มี 3773
รพ.ดงหลวง มี 2944
รพ.คำชะอี มี 4082
รพ.หว้านใหญ่ มี 2972
รพ.หนองสูง มี 2972
รพ.มุกอินเตอร์ มี 426
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 249