Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2558
KPI Template ประจำปี 2558
WEB RX Mukdahan
รายชื่อสถานประกอบการผลิตน้ำและน้ำแข็งปี2558
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
6078 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ(ใหม่) [ ส่งเสริมสุขภาพ 29 มี.ค. 58 ] 4
6077 ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 27 มี.ค. 58 ] 6
6041 ประชุมวิชาการชะลอชรา [ ส่งเสริมสุขภาพ 24 มี.ค. 58 ] 11
6040 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา [ บุคลากร 23 มี.ค. 58 ] 25
6039 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) [ บุคลากร 20 มี.ค. 58 ] 15
6037 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 [ บุคลากร 19 มี.ค. 58 ] 12
6025 เชิญประชุมวิชาการเรื่อง"สุขภาพผู้สูงอายุ..ชี้ชะตาประเทศไทย" [ ส่งเสริมสุขภาพ 19 มี.ค. 58 ] 33
6024 ประชุมพยาบาลติดเชื้อ [ ส่งเสริมสุขภาพ 18 มี.ค. 58 ] 20
6023 ประชุมวิชาการพยาบาลสาสุขครั้งที่16 [ ส่งเสริมสุขภาพ 18 มี.ค. 58 ] 11
6022 ประชุมผู้ป่วยเรื้อรังการดูแลจิตใจ [ ส่งเสริมสุขภาพ 18 มี.ค. 58 ] 15
ดูข่าวเก่า
6070 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ รพ.คำชะอี 26 มี.ค. 58 ] 1
6008 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 48
6007 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ รพ.ดงหลวง 24 ก.พ. 58 ] 10
5992 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(ฉบับแก้ไข) [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 6
5991 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 11 ก.พ. 58 ] 13
5981 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 02 ก.พ. 58 ] 22
5938 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง 20 ม.ค. 58 ] 4
5933 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 13 ม.ค. 58 ] 9
5873 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 23
5872 ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา [ รพ.หว้านใหญ่ 22 ธ.ค. 57 ] 33
ดูข่าวเก่า
6076 ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการจัดค่ายบัณฑิตศึกษา [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 2
6075 สมาคมศิษย์เก่า รพ.จุฬา ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิคฯ [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 2
6074 สำนักวิชขจัยสังคมและสุขภาพ ปชส.โครงการประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชนฯ [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 1
6073 สำนักวิจัยและสุขภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องเล่างาน..บันดาลใจ [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 1
6072 ชมรมพยาบาลฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 2
6071 ม.สงขลาฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ [ พัฒนาบุคลากร 26 มี.ค. 58 ] 2
6069 ม.สงขลาฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ [ พัฒนาบุคลากร 25 มี.ค. 58 ] 2
6068 รพ.พระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ รพ. ครั้งที่ 11 [ พัฒนาบุคลากร 25 มี.ค. 58 ] 2
6067 มข.ขอเชิญร่วมสัมมนา การพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2558 [ พัฒนาบุคลากร 25 มี.ค. 58 ] 3
6066 สาธิต ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์ [ พัฒนาบุคลากร 25 มี.ค. 58 ] 2
ดูข่าวเก่า
6040 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 อัตรา [ บุคลากร 23 มี.ค. 58 ] 25
6039 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อรทัย) [ บุคลากร 20 มี.ค. 58 ] 15
6037 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินเพื่อเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่งปี 58 [ บุคลากร 19 มี.ค. 58 ] 12
6013 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 09 มี.ค. 58 ] 33
5986 รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล [ บุคลากร 09 ก.พ. 58 ] 44
5983 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [ บุคลากร 03 ก.พ. 58 ] 67
5946 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (หทัยชนก) [ บุคลากร 26 ม.ค. 58 ] 41
5940 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (ธวัชรินทร์) [ บุคลากร 22 ม.ค. 58 ] 4
5911 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภักดี) [ บุคลากร 07 ม.ค. 58 ] 79
5902 ประกาศผุู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(จุฑามาศ,วัลยาศิลป์) [ บุคลากร 29 ธ.ค. 57 ] 59
ดูข่าวเก่า
5979 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 [ พัสดุ 02 ก.พ. 58 ] 7
5898 ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ 44 เครื่่อง [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 25
5897 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาล [ พัสดุ 25 ธ.ค. 57 ] 16
5889 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.ดงหลวง [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 7
5888 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านบางทราย [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 27
5887 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 5-6 รพ.สต.หนองหล่ม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 36
5886 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.นาอุดม [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 30
5885 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักระดับ 7-8 รพ.สต.บ้านป่งโพน [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 43
5884 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 27
5883 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน [ พัสดุ 24 ธ.ค. 57 ] 22
ดูข่าวเก่า
6014 Coverage02_58 [ ประกันสุขภาพ 10 มี.ค. 58 ] 58
5995 หนังสือเชิญประชุมรับฟังคิดเห็นทั่วไปฯ ๒๐กพ.๕๘ ณอุบลฯ [ ประกันสุขภาพ 17 ก.พ. 58 ] 14
5990 รายชื่อไปราชการ จ.แม่ฮ่องสอน [ ประกันสุขภาพ 10 ก.พ. 58 ] 9
5985 วารสารก้าวใหม่7th PD First Policy เ พื่ อ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 10
5984 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯผู้ให้บริการและผู้รับบริการ๕๗ [ ประกันสุขภาพ 05 ก.พ. 58 ] 17
5908 วารสารก้าวใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาฯ" [ ประกันสุขภาพ 06 ม.ค. 58 ] 20
5868 สไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2558 [ ประกันสุขภาพ 17 ธ.ค. 57 ] 53
5847 คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ ประกันสุขภาพ 26 พ.ย. 57 ] 66
5835 Coverage11_57 [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 66
5751 แก้ไข สรุปข้อมูลลงทะเบียนแยกรายสถานบริการ_2007 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 33
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< มีนาคม2558 >>
พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
........วันนี้ไม่มีกิจกรรม........

 
     

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7685
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3703
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2959
สสอ.ดอนตาล มี 12822
สสอ.ดงหลวง มี 3069
สสอ.คำชะอี มี 3706
สสอ.หนองสูง มี 2985
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3294
รพ.มุกดาหาร มี 2792
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2985
รพ.ดอนตาล มี 3751
รพ.ดงหลวง มี 2924
รพ.คำชะอี มี 4053
รพ.หว้านใหญ่ มี 2951
รพ.หนองสูง มี 2951
รพ.มุกอินเตอร์ มี 425
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 249