Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
ข้อมูลพื้นฐาน
    ปี 2557
    ปี 2556
    ปี 2555
    ปี 2554
    ปี 2553
    ปี 2552
ข้อมูลบุคลากร สธ. (PIS)
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
ระบบรายงานการประชุม
TO BE NUMBER ONE MUKDAHAN
MBDS MUKDAHAN
รับส่งรายงาน 504505
ระบบรายงานระบาดวิทยา (R506)
ระบบคลังข้อมูลเบาหวานความดันฯ
กรอบประเด็นการตรวจราชการ และการนิเทศงานประจำปี พ.ศ.2556
KPI Template ประจำปี 2556
WEB RX Mukdahan
ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ข้าราชการ
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ฟอร์มขออนุมัติงานประกัน
ฝ่ายแผนงาน ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค ,ปฏิทินงาน
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รพ.สต.บ้านหนองแวง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...


โหลดหน้านี้

 
5867 ขอเชิญร่วมกิจกรรม"ซีฟเดคเดิน-วิ่งมินิมาราธอน" [ ส่งเสริมสุขภาพ 17 ธ.ค. 57 ] 7
5865 ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ ขอเชิญอบรม ๒ หลักสูตร [ ส่งเสริมสุขภาพ 15 ธ.ค. 57 ] 8
5864 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ปี 2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ 12 ธ.ค. 57 ] 18
5863 ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปี 2558 [ ส่งเสริมสุขภาพ 12 ธ.ค. 57 ] 11
5862 ขอเชิญประชุมวิชาการฯสำนักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ ควบคุมโรค 12 ธ.ค. 57 ] 12
5861 แก้ไขฟอร์มเก็บข้อมูลได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด [ ส่งเสริมสุขภาพ 12 ธ.ค. 57 ] 14
5860 สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย [ ส่งเสริมสุขภาพ 12 ธ.ค. 57 ] 11
5859 ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลได้รับยา-กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ [ ส่งเสริมสุขภาพ 11 ธ.ค. 57 ] 9
5857 รับสมัครเข้าร่วมมหกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน ปี ๒๕๕๘ [ ส่งเสริมสุขภาพ 04 ธ.ค. 57 ] 21
5856 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 รายการ [ พัสดุ 03 ธ.ค. 57 ] 25
ดูข่าวเก่า
5869 ประกาศโรงพยาบาลคำชะอี รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 18 ธ.ค. 57 ] 4
5866 สถานการณ์โรค [ สสอ.หว้านใหญ่ 16 ธ.ค. 57 ] 2
5858 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลคำชะอี [ รพ.คำชะอี 09 ธ.ค. 57 ] 8
5846 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ [ รพ.หว้านใหญ่ 25 พ.ย. 57 ] 5
5834 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ รพ.ดงหลวง 17 พ.ย. 57 ] 38
5821 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน [ รพ.คำชะอี 10 พ.ย. 57 ] 16
5812 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล จำนวน 4 รายการ [ รพ.ดอนตาล 05 พ.ย. 57 ] 9
5769 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วม HAS [ รพ.หว้านใหญ่ 10 ต.ค. 57 ] 3
5713 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ คพสอ.ดอนตาล (แก้ไข) [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 13
5712 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์ รพ.ดอนตาล/รพ.สต.เครือข่าย [ รพ.ดอนตาล 14 ก.ย. 57 ] 12
ดูข่าวเก่า
5852 ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่25 [ พัฒนาบุคลากร 26 พ.ย. 57 ] 17
5851 รพ.จิตเวชขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 26 พ.ย. 57 ] 2
5850 ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน [ พัฒนาบุคลากร 26 พ.ย. 57 ] 16
5849 รพ.ราชวิถี ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 [ พัฒนาบุคลากร 26 พ.ย. 57 ] 18
5843 ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัด [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 23
5842 ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 23
5841 ม.ศิลปากร เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 15
5840 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ [ พัฒนาบุคลากร 21 พ.ย. 57 ] 15
5828 มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 6
5827 รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม [ พัฒนาบุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 37
ดูข่าวเก่า
5839 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย [ บุคลากร 19 พ.ย. 57 ] 40
5831 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (สุจงรัก) [ บุคลากร 12 พ.ย. 57 ] 14
5822 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ [ บุคลากร 11 พ.ย. 57 ] 23
5790 ประกาศรับย้ายนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) [ บุคลากร 28 ต.ค. 57 ] 24
5789 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ปรารถนา) [ บุคลากร 27 ต.ค. 57 ] 15
5783 รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 อัตรา [ บุคลากร 15 ต.ค. 57 ] 52
5770 ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ(สีสังวาล) [ บุคลากร 10 ต.ค. 57 ] 39
5735 เลื่อนวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ [ บุคลากร 07 ต.ค. 57 ] 11
5727 ให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างนักเรียนทุน เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้างปี 57 [ บุคลากร 25 ก.ย. 57 ] 15
5714 ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ บุคลากร 15 ก.ย. 57 ] 83
ดูข่าวเก่า
5856 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 รายการ [ พัสดุ 03 ธ.ค. 57 ] 25
5838 โรงพยาบาลคำชะอี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 ยูนิต [ พัสดุ 19 พ.ย. 57 ] 22
5830 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(O.P.D) รพ.หว้านใหญ่ [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 26
5829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง [ พัสดุ 11 พ.ย. 57 ] 10
5814 โรงพยาบาลหนองสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ [ พัสดุ 06 พ.ย. 57 ] 17
5811 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(เพิ่มเติม) จำนวน 4 ชุด [ พัสดุ 03 พ.ย. 57 ] 19
5810 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 ชุด [ พัสดุ 03 พ.ย. 57 ] 25
5788 ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟัน [ พัสดุ 22 ต.ค. 57 ] 29
5787 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 40
5786 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ พัสดุ 21 ต.ค. 57 ] 9
ดูข่าวเก่า
5868 สไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2558 [ ประกันสุขภาพ 17 ธ.ค. 57 ] 7
5847 คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ ประกันสุขภาพ 26 พ.ย. 57 ] 24
5835 Coverage11_57 [ ประกันสุขภาพ 18 พ.ย. 57 ] 31
5751 แก้ไข สรุปข้อมูลลงทะเบียนแยกรายสถานบริการ_2007 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 52
5736 Coverage10_2557 [ ประกันสุขภาพ 09 ต.ค. 57 ] 46
5730 เอกสารบรรยาย CMI (สมมิตร) [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 19
5728 เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 26 กันายน 2557 รร.พลอย [ ประกันสุขภาพ 26 ก.ย. 57 ] 34
5707 coverage09_57 [ ประกันสุขภาพ 09 ก.ย. 57 ] 25
5655 "วารสารก้าวใหม่"ก้าวที่ท้าทาย ของระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินไทย [ ประกันสุขภาพ 15 ส.ค. 57 ] 24
5643 Coverage08_2557 [ ประกันสุขภาพ 13 ส.ค. 57 ] 14
ดูข่าวเก่า
 
 
 
 
<< ธันวาคม2557 >>
พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
  ห้องประชุม งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์2557

 
     
Nzmnoiyr :kqwjecvj, ัˆะบะฐั„ั‹ ะบัƒะฟะต
วันที่ส่งข้อความ : 19 ธ.ค. 57
Ajwuwkey :cvewrkjv,
ัˆะบะฐั„ั‹ ะทะดั€ะฐะฒะฝะ
วันที่ส่งข้อความ : 19 ธ.ค. 57
Tuczyfeq :hqwwefjq,
ัˆะบะฐั„ั‹ ะบัƒะฟะต ั
วันที่ส่งข้อความ : 19 ธ.ค. 57
Fftgtrpc :hvjwqejc,
ัะบะพ
วันที่ส่งข้อความ : 19 ธ.ค. 57

กรุณาเข้าระบบก่อน
สสจ.มุกดาหาร มี 7482
สสอ.เมืองมุกดาหาร มี 3561
สสอ.นิคมคำสร้อย มี 2821
สสอ.ดอนตาล มี 12635
สสอ.ดงหลวง มี 2928
สสอ.คำชะอี มี 3544
สสอ.หนองสูง มี 2854
สสอ.หว้านใหญ่ มี 3159
รพ.มุกดาหาร มี 2644
รพ.นิคมคำสร้อย มี 2822
รพ.ดอนตาล มี 3579
รพ.ดงหลวง มี 2752
รพ.คำชะอี มี 3853
รพ.หว้านใหญ่ มี 2792
รพ.หนองสูง มี 2792
รพ.มุกอินเตอร์ มี 416
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 246