• Read More นายวิรุฬห์ ศุภกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์ มศว.
  • Read More กิจกรรมผู้ว่าฯ มอบยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
  • Read More กิจกรรมงานกีฬาสาสุขมุกดาหาร 2558
  • Read More สสจ.มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ปี ๒๕๕๘
  • Read More ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2558

 

ระบบรายงานบริการสาธารณสุขมุกดาหาร