• Read More กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพวันสงกรานต์ ๕๗
  • Read More โครงการพัฒนาการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช-จิตเภท
  • Read More CFO ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง รพ.ดงหลวง
  • Read More ประชุมพัฒนาศักยภาพการอ่านงบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  • Read More ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมติดตามงานจังหวัดมุกดาหาร
  • Read More ประชุมการพัฒนาจัดทำ Unit cost ด้วยโปรแกรม Cost Project

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร