• Read More สสจ.มุกดาหารร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
  • Read More สสจ.มุกดาหาร ร่วมถวายพระพรอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • Read More เฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  • Read More สสจ.มุกดาหาร ต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนใหม่
  • Read More อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 31
  • Read More สสจ.มุกดาหาร ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว อ.คำชะอี

 

ระบบรายงานบริการสาธารณสุขมุกดาหาร