• Read More สสจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมรับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี ๒๕๕๙
  • Read More วันฉัตรมงคล
  • Read More หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือ เมษายน
  • Read More สสจ.มุกดาหารร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสาธารณสุข ประจำปี 2559
  • Read More ประชุมวิชาการด้านทันตสาธารณสุขแก่ทันตบุคลากร จ.มุกดาหาร 2559
  • Read More สสจ.มุกร่วมกับแขวงการทางมุกดาหารมุกดาหารรณรงค์การล้างส้วมรับวันสงกรานต์

 

ระบบรายงานบริการสาธารณสุขมุกดาหาร