คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชุมทำแผน

รายละเอียด : คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชุมทำแผน
วันที่ : อังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : การบูร (221)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค
ปรับปรุง : จันทร์, 22 พฤศจิกายน, 2021 14:09
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม