ประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคนฯ

รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคนฯ มีผู้เข้าประชุม 10 คน ผู้เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอประชุมผ่านระบบ WebEx
วันที่ : อังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : พฤหัส, 18 พฤศจิกายน, 2021 9:50
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม