ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE

รายละเอียด : ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
วันที่ : อังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : พุธ, 17 พฤศจิกายน, 2021 10:10
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม