สคร.ออกติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีการระบาดคลัสเตอร์อายุรกรรมหญิง รพ.มุกดาหาร

รายละเอียด : สคร.ออกติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีการระบาดคลัสเตอร์อายุรกรรมหญิง รพ.มุกดาหาร
วันที่ : พุธ, 10 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : อังคาร, 9 พฤศจิกายน, 2021 13:54
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม