ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10

รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ : พุธ, 10 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : ศุกร์, 5 พฤศจิกายน, 2021 20:48
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม