ประชุม VDO CON. การบังคับใช้กฎหมาย กับ COVID ของกรมอนามัย

รายละเอียด : ประชุม VDO CON. การบังคับใช้กฎหมาย กับ COVID ของกรมอนามัย
วันที่ : พุธ, 10 พฤศจิกายน, 2021
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่ม กฎหมาย
ปรับปรุง : พฤหัส, 4 พฤศจิกายน, 2021 10:57
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่ม กฎหมาย


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม