ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
วันที่ : พฤหัส, 28 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : พุธ, 27 ตุลาคม, 2021 16:43
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม