ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
วันที่ : พุธ, 10 พฤศจิกายน, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : พุธ, 27 ตุลาคม, 2021 16:27
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม