Audit การเงินโครงการซิก้า

รายละเอียด : Audit การเงินโครงการซิก้า
วันที่ : พุธ, 27 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:00-13:00
ระบุเวลา: 300 นาที
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021 16:45
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม