ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
วันที่ : เสาร์, 30 ตุลาคม, 2021
ชนิดการแสดงผลซ้ำ : พฤหัส, 28 ตุลาคม, 2021 (every วัน)
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข
ปรับปรุง : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021 13:59
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม