ประชุม TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : ประชุม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021 9:37
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม