ประชุมคณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10

รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ผ่านระบบ WEBEX Conference
วันที่ : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
เวลา : 12:00-16:30
ระบุเวลา: 270 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : จันทร์, 25 ตุลาคม, 2021 16:40
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม