ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย.

รายละเอียด : ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย.
วันที่ : พุธ, 27 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ปรับปรุง : พุธ, 20 ตุลาคม, 2021 9:44
ส่งการเตือน : ใช่   -  4 ชั่วโมง ก่อนถึงเหตุการณ์
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม