ประชุม eoc สธ มุกดาหาร

รายละเอียด : คอม โปรเจคเตอร์
Status: Deleted
วันที่ : พฤหัส, 28 ตุลาคม, 2021
ชนิดการแสดงผลซ้ำ : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021  -  พฤหัส, 30 ธันวาคม, 2021 (every วัน)
เวลา : 8:00-12:00
ระบุเวลา: 240 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข
ปรับปรุง : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021 9:05
ผู้มีส่วนร่วม :