ประชุม eoc สธ มุกดาหาร

รายละเอียด : คอม โปรเจคเตอร์
วันที่ : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:00-12:00
ระบุเวลา: 240 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข
ปรับปรุง : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021 9:02
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม