ประชุม TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : ประชุม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:30-12:00
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 16:15
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม