ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ปรับปรุง : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 15:02
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม