ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการสายงานแพทย์

รายละเอียด : ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการสายงานแพทย์
วันที่ : พุธ, 27 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021 10:48
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม