ประชุมวางแผนงาน MCH

รายละเอียด : สุดารัช ผู้จอง
วันที่ : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุง : อาทิตย์, 17 ตุลาคม, 2021 9:43
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม