ประชุมชี้แจงการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ(

รายละเอียด : ประชุมชี้แจงการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ(ม.41) ผ่านโปรแกรมออนไลน์
วันที่ : พุธ, 20 ตุลาคม, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
ปรับปรุง : ศุกร์, 15 ตุลาคม, 2021 10:20
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม