ประชุมชี้เเจงมอบนโยบายมุ้งเน้นกระทรวง ประจำปี 2565 ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล

รายละเอียด : ประชุมชี้เเจงมอบนโยบายมุ้งเน้นกระทรวง ประจำปี 2565 ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล
วันที่ : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:30-12:00
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : พฤหัส, 14 ตุลาคม, 2021 15:04
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม