MCH board

รายละเอียด : สุดารัช กง.สร.
วันที่ : ศุกร์, 15 ตุลาคม, 2021
เวลา : 12:00-17:00
ระบุเวลา: 300 นาที
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุง : พฤหัส, 14 ตุลาคม, 2021 12:15
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม