ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัคซีน Covid-19 เด็กนักเรียน

รายละเอียด : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัคซีน Covid-19 เด็กนักเรียน
วันที่ : พฤหัส, 14 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : พฤหัส, 14 ตุลาคม, 2021 10:26
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม