การปรับขนาดและบริหารกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

รายละเอียด : ประชุมการตรวจสอบข้อมูลประชากรและการขอปรับขนาดและบริหารกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
วันที่ : พฤหัส, 14 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : อังคาร, 12 ตุลาคม, 2021 13:55
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม