ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร

รายละเอียด : ประชุมชี้เเจงมอบนโยบายมุ้งเน้นกระทรวง ประจำปี 2565 และบ่าย ต่องบลงทุน
วันที่ : จันทร์, 18 ตุลาคม, 2021
เวลา : 9:00-11:30
ระบุเวลา: 150 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021 12:24
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม