ประชุมย่อยหมอพื้นบ้านงานแผนไทย

รายละเอียด : ประชุมย่อยหมอพื้นบ้านงานแผนไทย
วันที่ : อังคาร, 12 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปรับปรุง : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 11:54
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม