อบรม CDCU

รายละเอียด : อบรม CDCU
วันที่ : อังคาร, 19 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 10:33
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม