ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล

รายละเอียด : ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประธาน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล
วันที่ : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 9:24
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม