ประชุมคณะทำงานอุบัติเหตุทางถนนรพช.และสสอ.

รายละเอียด : ประชุมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล
วันที่ : อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021 10:37
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม