ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ WebEx
วันที่ : จันทร์, 11 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : ศุกร์, 8 ตุลาคม, 2021 10:50
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม