วันปวารณาออกพรรษา

รายละเอียด : วันปวารณาออกพรรษา
วันที่ : พฤหัส, 21 ตุลาคม, 2021
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พฤหัส, 7 ตุลาคม, 2021 9:35
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม