ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด : ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ : ศุกร์, 8 ตุลาคม, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค
ปรับปรุง : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021 11:12
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม