ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง

รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง
วันที่ : พฤหัส, 7 ตุลาคม, 2021
เวลา : 14:00-16:00
ระบุเวลา: 120 นาที
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021 10:17
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม