ประชุมแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในจังหวัด (บริการด้านทันตกรรม)

รายละเอียด : ประชุมแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในจังหวัด (บริการด้านทันตกรรม)
วันที่ : ศุกร์, 15 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
ปรับปรุง : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021 9:28
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม