ประชุม EOC สนง.สาธารณุสขจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด : ประชุม EOC สนง.สาธารณุสขจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:30-12:00
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : อังคาร, 5 ตุลาคม, 2021 15:53
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม