ประชุมกลุ่มงาน NCD

รายละเอียด : ประชุมกลุ่มงาน NCD
วันที่ : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ปรับปรุง : อังคาร, 5 ตุลาคม, 2021 15:00
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม