ประชุมวัคซีน Covid-19 pZ ในนักเรียน

รายละเอียด : ประชุมวัคซีน Covid-19 pZ ในนักเรียน
วันที่ : อังคาร, 5 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : อังคาร, 5 ตุลาคม, 2021 10:05
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม