ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 25 คน ประชุมผ่านระบบ Webex
วันที่ : พฤหัส, 7 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021 14:22
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม