กิจกรรมกลุ่ม

รายละเอียด : กิจกรรมกลุ่ม
วันที่ : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ประตูคูณ (112)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุง : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021 10:08
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม