ตรวจรับเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตรและ 10 ลิตร

รายละเอียด : ตรวจรับเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตรและ 10 ลิตร
วันที่ : พุธ, 6 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:00-17:00
ระบุเวลา: 540 นาที
ประเภท : ประตูคูณ (112)
ผู้บันทึก : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ปรับปรุง : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021 9:28
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม