ประชุมชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประ

รายละเอียด : แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)
วันที่ : อังคาร, 5 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ปรับปรุง : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021 14:55
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม