ประชุมพัฒนาคำของบรายจ่ายประจำปี 2566

รายละเอียด : ประชุมพัฒนาคำของบรายจ่ายประจำปี 2566
วันที่ : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021 13:48
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม