แนวทางการกระจาย ATK สปสช

รายละเอียด : ประกัน
คร.
คบส.
วันที่ : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021
เวลา : 13:00-16:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค
ปรับปรุง : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021 11:55
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม