ประชุมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย

รายละเอียด : ประชุมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย
วันที่ : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:30-12:00
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปรับปรุง : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021 11:51
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม