ประชุทบริหารจัการวัคซีนเขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : ประชุทบริหารจัการวัคซีนเขตสุขภาพที่10
วันที่ : พฤหัส, 30 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พฤหัส, 30 กันยายน, 2021 7:02
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม